Algemene voorwaarden

Marckx Handmade leather goods

                                                                                       

                                                                                                               07/02/2022

 

 

 1. Algemeen

 

Door gebruik te maken van Marckx Handmade leather goods en/of door een bestelling te plaatsen, accepteert u dat u gebonden bent aan de onderstaande Algemene Voorwaarden. Zorg dat u de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u uw bestelling plaatst.

Het feit dat producten op een bepaald tijdstip op Marckx Handmade leather goods worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten ten allen tijde verkrijgbaar zijn. We hebben het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken of te wijzigen.

We behouden ons ook het recht om de voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De Voorwaarden die gelden voor uw bestelling zijn de voorwaarden die te vinden zijn op Marckx Handmade leather goods op het moment dat u uw bestelling plaatst.

 

 1. Verkoper

 

Maatschappelijke zetel:

Stefaan Marckx

Marckx Handmade leather goods

Natteweg 4

1761 Borchtlombeek

 

Tot uiterlijk 22/03/2023 is Stefaan Marckx kandidaat-ondernemer bij Starterslabo Vlaams-Brabant, Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee (BTW BE0876.478.439).

 1. Prijzen en levering

 

De prijzen vermeld op Marckx Handmade leather goods zijn inclusief btw.

Verzendingen boven € 75,00 binnen België zijn gratis.

Voor verzendingen onder € 75,00 binnen België wordt € 6,50 aangerekend.

Voor verzendingen buiten België worden de standaardverzendingstarieven van bpost, DHL, post.nl of DPD toegepast.

Bestelde artikelen kunnen op afspraak eveneens worden afgehaald.

 

De levering verloopt via bovenstaande maatschappijen. Het moment dat de levering plaatsvindt, kunnen wij echter niet garanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foutief doorgegeven leveringsadressen. Dit is de verantwoordelijkheid van de koper en kan aanleiding geven tot extra kosten.

Artikelen op voorraad worden binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling verzonden.

Artikelen die niet op voorraad zijn, worden op bestelling gemaakt. In dat geval bedraagt de levertermijn van een artikel 3 tot 5 weken na ontvangst van de betaling. Het artikel wordt binnen 2 dagen na voltooiing verzonden.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend en worden als indicatie aangegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij behouden ons het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

 

Niet betaalde bestellingen worden na 5 dagen automatisch door ons geannuleerd.

 

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

 

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

 

Alle offertes voor producten die niet in het gamma zitten, zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat deze is bevestigd en het vooraf bepaalde voorschot is betaald. Indien de koper afstand neemt van de koop, wordt het voorschot automatisch ingehouden als schadevergoeding voor de aangekochte verbruiksgoederen. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.


Een betwisting van de factuur dient ons met aangetekend schrijven meegedeeld te worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

 1. Verzakingsrecht

 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, aangetekend, terugsturen naar              Marckx Handmade leather goods Natteweg 4 1761 Borchtlombeek België.

Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.

 1. Retourzending

 

Marckx Handmade leather goods garandeert een volledige vergoeding of indien gewenst vervanging van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf 5 (Verzakingsrecht), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn, noch enige vorm van gebruikssporen bevatten.

Mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan werd, mag u binnen de 2 weken na ontvangst van de teruggestuurde artikelen een terugbetaling verwachten.

Retourzendingen vallen altijd ten laste van de koper.

Artikelen die specifiek voor de koper ontworpen zijn buiten het gamma op de webshop, worden niet teruggenomen en dus niet terugbetaald.

 1. Betaalmethoden

 

Je kan je bestelling in de webshop betalen met Bancontact, Mastercard, Visa of overschrijving.

Artikelen die specifiek voor de koper ontworpen zijn buiten het gamma op de webshop, kunnen enkel via overschrijving worden betaald.

Indien je kiest voor overschrijving, dan dien je zelf de betaling te voldoen via internetbankieren of via een schriftelijke overschrijving. Wanneer je bestelling goed ontvangen is, krijg je alle betaalinstructies per e-mail aangeleverd.

 1. Overmacht/Aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 1. Kleuren

 

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. De kleur die u ziet is afhankelijk van uw computersysteem en we kunnen niet garanderen dat uw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

Ook wijzen wij er u op dat wij werken met natuurlijke materialen waarbij kleurspelingen en textuurverschillen mogelijk zijn. 

 

 1. Waarborg

 

Als de door u gekochte goederen gebreken vertonen, zal Marckx Handmade leather goods de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als u een klacht heeft naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten bij de door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, dient u ons hiervan, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd op de hoogte brengen via een aangetekend schrijven of e-mail samen met een paar foto’s en dit binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.

 1. Klachten

 

Wij trachten de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto's.

Indien er zich typfouten of vergissingen voordoen, dan berust dit op een menselijke onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Foto's kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen, lichtinval of de kwaliteit van het beeldscherm kunnen hierop een invloed hebben. Omruiling op basis van kleurafwijkingen wordt dan ook niet aanvaard.

Alles word in het werk gesteld om deze artikelen zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten of gebreken.

Elke klacht dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd via e-mail of een aangetekend schrijven te worden geformuleerd samen met een paar foto’s binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen.

Marckx Handmade leather goods stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, zo snel mogelijk te verhelpen en op te lossen. Marckx Handmade leather goods kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade die voortkomen uit gebruik van onze producten.

Indien u twijfelt aan een bepaald product of indien u verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren via info@marckxhandmadeleathergoods.com.

 1. Scheidbaarheid

 

Als enig onderdeel van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige voorwaarden van kracht.

 1. Bedrijfsgegevens

 

Marckx Handmade leather goods

Stefaan Marckx

Natteweg 4

1761 Borchtlombeek

info@marckxhandmadeleathergoods.com

 

Tot uiterlijk 22/03/2023 is Stefaan Marckx (Marckx Handmade leather goods) kandidaat-ondernemer bij Starterslabo.

 

Gegevens starterslabo:

 

Starterslabo Vlaams-Brabant

Interleuvenlaan 62

3001 Heverlee

BTW BE0876.478.439

 

Voor alle geschillen is uitsluitend de rechtbank van Brussel bevoegd.